Opleiding Jassentechniek Therapeut
Trainingen Shambhala Reiki, Munay-Ki
& Nusta Karpay
Spirituele workshops

Disclaimer Lef & Liefde

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina's van de website van Lef & Liefde. Door één of meerdere van deze webpagina's te gebruiken stem je in met de hieronder beschreven disclaimer.         

Ook al zijn de behandeling van Praktijk Lef & Liefde zeer effectief, ik kan niet garanderen dat ze elke ziekte kunnen genezen. Als je je ziek en beroerd voelt, ga dan altijd even naar je huisarts. En als je last hebt van langdurig depressieve klachten, adviseer ik je om eerst je een psycholoog te raadplegen. Jassentechniek kan namelijk nooit in de plaats komen van reguliere psychische hulp.

De trainingen, workshops, consults en coachingssessies, die door Lef & Liefde worden aangeboden, zijn niet bedoeld om díe lichamelijke en/of emotionele aandoeningen te behandelen die in eerste instantie een gedegen onderzoek of behandeling door een arts of psycholoog vereisen. Als je het gevoel hebt een arts of andere hulpverlener te moeten consulteren, word je aangeraden dit te doen. Lef & Liefde biedt de nodige nazorg en begeleiding. Lef & Liefde is niet verantwoordelijk voor enige schade die je ondervindt n.a.v. de trainingen, workshops en consults. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Het kan echter wel gebeuren, dat wij informatie van je nodig hebben om een antwoord te geven op een vraag die je ons via het contactformulier hebt gesteld, of om jouw inschrijving voor een training of workshop te bevestigen. Het spreekt voor zich dat de eventueel verzamelde (persoons)gegevens nooit aan derden worden verkocht of ter beschikking gesteld. Met uitzondering van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Alle informatie op de webpagina's van deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Lef & Liefde aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Het auteursrecht op deze website berust bij Lef & Liefde of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Je krijgt het niet voor je kiezen, je krijgt wat je aan kunt.
Barbara Looten

Terug in je Eigen Kracht